التماس های گرت

در دقیقه 47 بود که اندی کینگ به دلیل خطای شدید روی پای ماکریدس، با کارت قرمز مستقیم داور روبرو شد. البته گرت بیل، ستاره ولز، تلاش زیادی کرد تا مانع این اتفاق شود اما التماس های او هم بی فایده بود و کینگ از بازی اخراج شد.

 

گرت آبروم رو بردی

 


منبع: http://ronaldo-best.blogfa.com

کلمات کلیدی: